leccesale

leccesale@18-mesedama.sa.com
מערכת מובנת של פרסי עובדים. העובדים משאירים את ההטמחים מלקוחות בעצמם. יעד עדיפות של חברת הליווי ישראל נערת ליווי פרטית – הפוך את הבנות לעבודה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, ולקוחות עשירים לספק שירותים ישירות לאיכות טובה יותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות ראויות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי אך ורק בבקשת העובד, מכיוון שעלויות הנדל"ן הן רק על כתפי העובד. העלות המשוערת של בית יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.
0

    Whoops. Looks like there are no entries available here.